Onderhoud

De gemeente zorgt voor het schoonhouden van gedenktekens en het onderhoud van de begraafplaats. Hierdoor houdt de begraafplaats een verzorgde en aantrekkelijke uitstraling. Voor elk graf wordt een onderhoudsbijdrage gevraagd voor de periode van het gebruiks- of huurrecht van het graf. Als de huur of het huurrecht wordt verlengd, wordt voor diezelfde periode de onderhoudsbijdrage vastgesteld.

De kosten voor het graf zelf (het plaatsen, vernieuwen, herstellen van de gedenktekens, de planten en de losse voorwerpen) zijn voor rekening van de gebruiker of rechthebbende. Na afloop van de periode van het gebruik of de huur kan de gebruiker of rechthebbende kiezen: het grafmonument behouden of onherkenbaar laten vernietigen. Het wordt in ieder geval van het graf verwijderd.