Onderhoud

Wij zorgen voor:

  • Schoonhouden van gedenktekens.
  • Onderhoud van de begraafplaats.

Hierdoor houdt de begraafplaats een verzorgde en aantrekkelijke uitstraling. Voor elk graf vragen we een onderhoudsbijdrage voor de periode van het gebruiks- of huurrecht van het graf. Als de huur of het huurrecht wordt verlengd, stellen we voor diezelfde periode de onderhoudsbijdrage vast.

De kosten voor het graf zelf zijn voor rekening van de gebruiker of rechthebbende. Dit geldt voor: 

  • Het plaatsen, vernieuwen of herstellen van de gedenktekens.
  • De planten.
  • Losse voorwerpen.

Na afloop van de periode van het gebruik of de huur kan de gebruiker of rechthebbende kiezen: het grafmonument behouden of onherkenbaar laten vernietigen. Het wordt in ieder geval van het graf verwijderd.