Eikenhof

De begraafplaats bestaat uit 2 delen: Eikenhof 1 en 2. Beide delen hebben een eigen sfeer en karakteristieken. Op Eikenhof 1 is een stilteruimte en aula.

Eikenhof 1

Eikenhof 1 is te herkennen aan het bosachtige karakter met vooral eiken en berken. Door de aanleg van zeskantige grafheuvels hield dit 3,2 hectaren gebied het bosachtige karakter. Op het terrein gebruiken we geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Hierdoor broeden in het voorjaar veel vogelsoorten in de bosranden langs de grafheuvels. Bepalend voor dit deel van de begraafplaats zijn de natuurwaarde, de rust en de grote mate van privacy op de relatief kleine grafheuvels. Elke heuvel biedt plaats aan 52 graven en heeft een aantal hoekpunten.

Eikenhof 2 in Heemskerk

Eikenhof 2

Eikenhof 2 heeft een andere uitstraling dan Eikenhof 1. Dit deel heeft een open karakter waarin lucht, licht en ruimte de hoofdrol spelen. Op 6 van de 18 heuvels ligt gras. De andere 12 heuvels zijn ingezaaid met bermflora. Inmiddels leven hier meerdere bijenvolken. Eikenhof 2 biedt plaats aan 2700 graven en heeft een oppervlakte van 3,4 hectare.

Eikenhof vroeger

Geschiedenis Eikenhof

De begraafplaats ontstond toen de gemeente Heemskerk in 1968 een bosperceel kocht. Hiervoor was Eikenhof een onderdeel van het Molenbos van kasteel Marquette. In die tijd vas het een eiken-hakhoutbos en werd het gebruikt als energieleverancier voor de bewoners van het kasteel. Na de koop vond de 1e begrafenis plaats in 1976. Vanaf 1979 zijn steeds nieuwe grafheuvels toegevoegd. In 1997 werd de laatste heuvel op Eikenhof 1 aangelegd. In 2012 voegden we hier Eikenhof 2 aan toe. De 1e begrafenis vond daar plaats in juni 2013.