Kostenoverzicht

Deze pagina bevat de meest voorkomende tarieven van de Begraafplaats Eikenhof (pdf, 51 KB). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De verorderining begraafrechten bekijkt u ook online.

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

Een nieuw graf huren
Jaar Soort Kosten
10 particulier graf € 1.272,25
20 particulier graf € 1.627,15
20 particulier graf reservering € 1.731,95
10 particulier urnengraf € 421,00
20 particulier urnengraf € 744,00
10 plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) € 581,70
20 plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) € 787,45
10 kindergraf hoekpunt (max. 1.20) € 732,35
20 kindergraf hoekpunt (max. 1.20) € 813,55
20 particulier keuzegraf: vrij en leeg € 1.731,95
20 particulier keuzegraf: vrij, maar nog ruimen € 1.920,20
10 urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 niet van toepassing
20 urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 niet van toepassing
10 urnenzuil € 308,15
20 urnenzuil € 513,75
  dekplaat nis columbarium (optioneel) EIK1 € 272,65
10 algemeen graf (nooit verlengen) € 163,00
Kosten bestaand (huur)graf verlengen
Jaar Soort Kosten
5 particulier graf € 579,10
10 particulier graf € 1.158,20
20 particulier graf € 2.316,40
5 particulier graf enkellaag € 288,80
10 particulier graf enkellaags € 577,60
20 particulier graf enkellaags € 1.155,20
5 particulier kindergraf € 333,30
10 particulier kindergraf € 666,60
20 particulier kindergraf € 1.333,20
5 particulier urnengraf hoekpunt € 153,70
10 particulier urnengraf hoekpunt € 307,40
20 particulier urnengraf hoekpunt € 344,70
5 particuliere urnennis € 184,95
10 particuliere urnennis € 308,15
20 particuliere urnennis € 513,75
Kosten begraafrecht 2023
Kosten  
Volwassene € 660,85
Kind € 328,70
Zuigeling € 163,35
Begraven urn € 163,35
Bijzetten urn op een grafruimte € 38,90
Bijzetten urn in een nis € 38,90
Begraven op zaterdag, toeslag € 774,50
Begraven/bijzetten urn op zaterdag, toeslag € 286,40
Kosten voorwerp/monument op graf
Vergunningen voorwerpen op graf Kosten
Vergunning voorwerpen op graf € 44,20
Vergunning afwijkend monument € 363,55
Kosten onderhoud graven
Max. bezetting Jaar Soort Kosten
  10 particulier graf € 746,75
  20 particulier graf € 1.493,40
Verlengen 5 particulier graf € 373,35
Verlengen 10 particulier graf € 746,75
Verlengen 20 particulier graf € 1.493,40
  10 algemeen graf € 373,15
Overige kosten
Categorie Jaar Soort Kosten
Overige heffingen   gebruik aula per halfuur € 87,80
Overige heffingen (zonder aula)   gebruik mobiele geluidsinstallatie € 49,65
Overige heffingen (o.v.v. rechth.)   opnieuw inruimen van het graf € 188,20
Rechten   in- en overschrijfrechten € 3,70
Asverstrooien per asbus     € 134,45