Kostenoverzicht

Tarieven begraafplaats

Deze pagina bevat de meest voorkomende tarieven. Deze tarieven zijn ook te vinden in het PDF (pdf, 51 KB). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De verordening begraafrechten kunt u bekijken via Mogelijkheden en kosten. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

Scroll de tabel om meer te zien
Een nieuw graf huren
Jaar Soort Kosten
10 particulier graf € 1.272,25
20 particulier graf € 1.627,15
20 particulier graf reservering € 1.731,95
10 particulier urnengraf € 421,00
20 particulier urnengraf € 744,00
10 plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) € 581,70
20 plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) € 787,45
10 kindergraf hoekpunt (max. 1.20) € 732,35
20 kindergraf hoekpunt (max. 1.20) € 813,55
20 particulier keuzegraf: vrij en leeg € 1.731,95
20 particulier keuzegraf: vrij, maar nog ruimen € 1.920,20
10 urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 niet van toepassing
20 urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 niet van toepassing
10 urnenzuil € 308,15
20 urnenzuil € 513,75
  dekplaat nis columbarium (optioneel) EIK1 € 272,65
10 algemeen graf (nooit verlengen) € 163,00
Scroll de tabel om meer te zien
Kosten bestaand (huur)graf verlengen
Jaar Soort Kosten
5 particulier graf € 579,10
10 particulier graf € 1.158,20
20 particulier graf € 2.316,40
5 particulier graf enkellaag € 288,80
10 particulier graf enkellaags € 577,60
20 particulier graf enkellaags € 1.155,20
5 particulier kindergraf € 333,30
10 particulier kindergraf € 666,60
20 particulier kindergraf € 1.333,20
5 particulier urnengraf hoekpunt € 153,70
10 particulier urnengraf hoekpunt € 307,40
20 particulier urnengraf hoekpunt € 344,70
5 particuliere urnennis € 184,95
10 particuliere urnennis € 308,15
20 particuliere urnennis € 513,75
Scroll de tabel om meer te zien
Kosten begraafrecht
  Kosten
volwassene € 660,85
kind € 328,70
zuigeling € 163,35
begraven urn € 163,35
bijzetten urn op een grafruimte € 38,90
bijzetten urn in een nis € 38,90
begraven op zaterdag, toeslag € 774,50
begraven/bijzetten urn op zaterdag, toeslag € 286,40
Scroll de tabel om meer te zien
Kosten voorwerp/monument op graf
Vergunningen voorwerpen op graf Kosten
vergunning voorwerpen op graf € 44,20
vergunning afwijkend monument € 363,55
Scroll de tabel om meer te zien
Kosten onderhoud graven
Max. bezetting Jaar Soort Kosten
  10 particulier graf € 746,75
  20 particulier graf € 1.493,40
verlengen 5 particulier graf € 373,35
verlengen 10 particulier graf € 746,75
verlengen 20 particulier graf € 1.493,40
  10 algemeen graf € 373,15
Scroll de tabel om meer te zien
Overige kosten
Categorie Jaar Soort Kosten
overige heffingen   gebruik aula per halfuur € 87,80
overige heffingen (zonder aula)   gebruik mobiele geluidsinstallatie € 49,65
overige heffingen (o.v.v. rechth.)   opnieuw inruimen van het graf € 188,20
rechten   in- en overschrijfrechten € 3,70
asverstrooien per asbus     € 134,45