Grafbedekking

Op een graf plaatst men vaak een gedenkteken. Zoals een:

 1. Steen.
 2. Beeld.
 3. Beplanting.

Op algemene graven mogen alleen liggende stenen worden geplaatst. Op particuliere graven zijn zowel liggende als staande gedenktekens mogelijk. Voor elke grafbedekking gelden voorschriften voor de maximale afmetingen, de vorm en het materiaal. De begrafenisondernemers en steenhouwers in de omgeving zijn hiervan op de hoogte.

Voor een gedenkteken moet altijd vooraf een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. De meest voorkomende procedure: de steenhouwer maakt een ontwerp en vraagt de vergunning voor u aan. Is het ontwerp goedgekeurd door de gemeente? Dan plaatst de steenhouwer op afspraak het ontwerp op het graf. Bij elk nieuw particulier graf plaatsen we een tijdelijk gedenkteken met daarop de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De gemeente Heemskerk is en blijft wel de eigenaar van dit tijdelijke gedenkteken. Het tijdelijke gedenkteken blijft staan tot maximaal 4  maanden na de begraafdatum. Of tot wanneer het definitieve monument is geplaatst. Is hier geen behoefte aan, dan kunt u dit melden bij de gemeente Heemskerk.

Beknopte voorschriften voor voorwerpen en beplanting op grafruimten

Voorafgaand aan plaatsing moet altijd een aanvraag ingediend worden. Plaatsing van grafbedekking kan niet eerder plaatsvinden dan na verkrijgen van vergunning en in overleg met de medewerker van de begraafplaats.

Beknopte voorschriften voor een particulier graf (huurgraf):

 • Een gedenkteken mag worden geplaatst met
  • een lengte van maximaal 1.90 m
  • een breedte van maximaal 0.80 m
  • een hoogte van maximaal 1.00 m

Alle gedenktekens en eventuele omranding (voorzien van een grafnummer links voor op de band) moeten worden gelegd op een fundering van gewapend beton. Grind moet altijd op een gesloten, betonnen fundering gelegd te worden.

 • Laagblijvende beplantingen mogen het gedenkteken niet overgroeien (maximaal 40 cm) en moeten binnen de vastgestelde grafmaat (1.90 x 0.80 m) worden geplant.
 • Geen losse voorwerpen, zoals vazen van glas of keramiek.
 • Alleen waxinelichtjes op het gedenkteken in een vastgelijmde of vastgeschroefde onbrandbare houder.
 • Afwijkende monumenten, bijvoorbeeld veldkeien, kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geplaatst. Hiervoor is een verhoogd tarief  van toepassing.

Beknopte voorschriften voor een algemeen graf:

 • Uitsluitend een liggend gedenkteken met
  • een lengte van maximaal 0,80 m
  • een breedte van maximaal 0,80 m
 • Een omranding is, in welke vorm dan ook, niet mogelijk.

Beknopte voorschriften voor urengraven, kindergraven en gedenkplaatsen

 • Zowel liggende als staande monumenten.
 • De afmetingen van deze monumenten dienen echter in overeenstemming te zijn met de beschikbare ruimte. Dit ter beoordeling door burgemeester en wethouders.

Beknopte voorschriften voor nissen van urnenzuilen (columbaria):

 • Een sierurn en kleine voorwerpen kunnen geplaatst als ze vastgelijmd zijn en niet buiten de nisruimte steken.
 • De urnennis kan ook worden afgesloten met een dekplaat. Deze wordt via Gemeente Heemskerk geleverd tegen een vastgesteld tarief.

Heeft u nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de medewerker van de begraafplaats of het gemeentehuis: 14 0251. U kunt ook online de uitgebreide beheersverordening en voorschriften grafbedekking lezen.