Algemeen graf

In een algemeen graf worden maximaal 2 overledenen begraven. De gemeente bepaalt wie in een graf begraven wordt. Op volgorde van aanvraag. Hierdoor is dit in bijna alle gevallen geen familie van elkaar. Een algemeen graf wordt voor 10 jaar uitgegeven en kan niet worden verlengd.