Eikenhof

De begraafplaats bestaat uit twee delen: Eikenhof 1 en 2. Beide delen hebben een eigen sfeer en karakteristieken. Op Eikenhof 1 is een stilteruimte en aula.

Eikenhof 1

Eikenhof 1 is te herkennen aan het bosachtige karakter met vooral eiken en berken. Door de aanleg van zeskantige grafheuvels kon dit 3,2 hectare gebied het bosachtige karakter behouden. Op het terrein worden geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt. Hierdoor broeden in het voorjaar veel vogelsoorten in de bosranden langs de grafheuvels. Bepalend voor dit deel van de begraafplaats zijn de natuurwaarde, de rust en de grote mate van privacy op de relatief kleine grafheuvels. Elke heuvel biedt plaats aan 52 graven en heeft een aantal hoekpunten.

Eikenhof 2

Eikenhof 2

Eikenhof 2 heeft een andere uitstraling dan Eikenhof 1. Dit deel heeft een open karakter waarin lucht, licht en ruimte de hoofdrol spelen. Op zes van de achttien heuvels ligt gras. De andere twaalf heuvels zijn ingezaaid met bermflora. Inmiddels leven hier meerdere bijenvolken. Eikenhof 2 biedt plaats aan 2700 graven en heeft een oppervlakte van 3,4 hectare.

Eikenhof vroeger

Geschiedenis Eikenhof

De begraafplaats is ontstaan toen de gemeente Heemskerk in 1968 een bosperceel aankocht. Hiervoor was Eikenhof een onderdeel van het Molenbos van kasteel Marquette. In die tijd was het een eiken-hakhoutbos en werd het gebruikt als energieleverancier voor de bewoners van het kasteel. Na de koop vond de eerste begrafenis plaats in 1976 en vanaf 1979 zijn steeds nieuwe grafheuvels toegevoegd. In 1997 werd de laatste heuvel op Eikenhof 1 aangelegd. In 2012 is hier Eikenhof 2 aan toegevoegd. De eerste begrafenis vond daar plaats in juni 2013.