De begraafplaats bestaat uit twee gedeelten; Eikenhof 1 en Eikenhof 2. Elk gedeelte heeft een eigen uitstraling en karakteristieken. Op Eikenhof 1 is een stilteruimte en aula.

Eikenhof 1

Eikenhof 1 omvat 3,2 hectare en bestaat voornamelijk uit eiken en berken. Door de aanleg van zeskantige grafheuvels kan het bosachtige karakter blijven bestaan. Omdat er geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen worden gebruikt, broeden er veel vogelsoorten in de bosranden langs de grafheuvels. De natuurwaarde, de rust en de grote mate van privacy op de relatief kleine grafheuvels zijn bepalend voor begraafplaats Eikenhof 1.
In 1968 werd een bosperceel door de gemeente Heemskerk aangekocht voor de aanleg van Eikenhof 1. De eerste begrafenis vond plaats in 1976.

Omdat uitbreiding van de begraafplaats wenselijk was, werden vanaf 1979 nieuwe grafheuvels aangelegd. Elke heuvel biedt plaats aan 52 graven. In 1997 is de laatste heuvel op Eikenhof 1 aangelegd.

Eikenhof 2

De gemeente heeft Eikenhof uitgebreid met een nieuw terrein. Het nieuwe deel heeft een open karakter waarin de elementen lucht, licht en ruimte de hoofdrol spelen. Zes van de achttien heuvels zijn voorzien van gras. De overige twaalf heuvels zijn voorlopig ingezaaid met bermflora. Inmiddels leven hier meerdere bijenvolken. De uitbreiding van Eikenhof kreeg de naam Eikenhof 2 en is in 2012 opgeleverd. Eikenhof 2 biedt plaats aan 2700 graven en meet een oppervlakte van 3,4 ha. De eerste begrafenis vond plaats in juni 2013.