Onderhoud

De gemeente zorgt voor het schoonhouden van graftekens en het onderhoud van de begraafplaats, zodat de begraafplaats als geheel een verzorgd en aantrekkelijk beeld biedt. Voor elke graf wordt een bijdrage geheven voor de periode van het gebruiksrecht of het huurrecht van het graf. Als het huurrecht wordt verlengd, wordt tegelijk de onderhoudsbijdrage voor dezelfde periode vastgesteld.
Kosten voor het graf zelf (het aanbrengen, vernieuwen, herstellen van de grafbedekking, de planten en de losse voorwerpen) zijn voor rekening van de gebruiker of rechthebbende.
Na afloop van de periode van het gebruik of de huur kan de gebruiker of rechthebbende kiezen om het grafmonument te behouden of onherkenbaar te laten vernietigen. Het wordt in ieder geval van het graf verwijderd.