Kostenoverzicht

Deze pagina bevat de meest voorkomende tarieven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De verordening begraafrechten kunt u bekijken via Mogelijkheden en kosten. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

Een nieuw graf huren
Jaar Soort Kosten
10 particulier graf € 1.155,30
20 particulier graf € 1.477,65
20 particulier graf reservering € 1.572,80
10 particulier urnengraf € 382,35
20 particulier urnengraf € 675,60
10 plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) € 528,30
20 plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) € 715,05
10 kindergraf hoekpunt (max. 1.20) € 665,00
20 kindergraf hoekpunt (max. 1.20) € 738,80
20 particulier keuzegraf: vrij en leeg € 1.572,80
20 particulier keuzegraf: vrij, maar nog ruimen (incl. BTW) € 1.743,77
10 urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 € 528,30
20 urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 € 715,05
10 urnenzuil € 279,85
20 urnenzuil € 466,55
  dekplaat nis columbarium (optioneel) EIK1 € 248,50
10 algemeen graf (nooit verlengen) € 148,10
Kosten bestaand (huur)graf verlengen
Jaar Soort Kosten
5 particulier graf € 560,75
10 particulier graf € 1.121,45
20 particulier graf € 2.242,75
5 particulier graf enkellaag € 279,65
10 particulier graf enkellaags € 559,30
20 particulier graf enkellaags € 1.118,70
5 particulier urnengraf hoekpunt € 146,60
10 particulier urnengraf hoekpunt € 293,20
20 particulier urnengraf hoekpunt € 328,80
5 particulier kindergraf € 322,75
10 particulier kindergraf € 645,45
20 particulier kindergraf € 1.291,00
5 particuliere urnennis € 168,00
10 particuliere urnennis € 279,85
20 particuliere urnennis € 466,55
Kosten begraafrecht
  Kosten
volwassene € 600,15
kind € 298,45
zuigeling € 148,35
begraven urn € 148,35
bijzetten urn op een grafruimte € 35,30
bijzetten urn in een nis € 35,30
begraven op zaterdag, toeslag € 703,35
begraven/bijzetten urn op zaterdag, toeslag € 260,10
Kosten voorwerp/monument op graf
Vergunningen voorwerpen op graf Kosten
vergunning voorwerpen op graf € 40,20
vergunning afwijkend monument € 330,15
Kosten onderhoud graven
Max. bezetting Jaar Soort Kosten
  10 particulier graf € 678,15
  20 particulier graf € 1.356,25
verlengen 5 particulier graf € 339,05
verlengen 10 particulier graf € 678,15
verlengen 20 particulier graf € 1.356,25
  10 algemeen graf € 338,90
Overige kosten
Categorie Jaar Soort Kosten
overige heffingen   gebruik aula per halfuur € 79,75
overige heffingen (zonder aula)   gebruik mobiele geluidsinstallatie € 45,10
overige heffingen (o.v.v. rechth.)   opnieuw inruimen van het graf € 170,97
rechten   in- en overschrijfrechten € 3,40
asverstrooien per asbus     € 122,10