Kostenoverzicht

Deze pagina bevat de meest voorkomende tarieven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De verordening begraafrechten kunt u bekijken via Mogelijkheden en kosten. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

Een nieuw graf huren
Jaar Soort Kosten
10 particulier graf € 1.172,65
20 particulier graf € 1.499,80
20 particulier graf reservering € 1.596,40
10 particulier urnengraf € 388,10
20 particulier urnengraf € 685,75
10 plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) € 536,20
20 plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) € 725,80
10 kindergraf hoekpunt (max. 1.20) € 675,00
20 kindergraf hoekpunt (max. 1.20) € 749,90
20 particulier keuzegraf: vrij en leeg € 1.596,40
20 particulier keuzegraf: vrij, maar nog ruimen (incl. BTW) € 1739,80
10 urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 € 536,20
20 urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 € 725,80
10 urnenzuil € 284,05
20 urnenzuil € 473,55
  dekplaat nis columbarium (optioneel) EIK1 € 252,25
10 algemeen graf (nooit verlengen) € 148,10
Kosten bestaand (huur)graf verlengen
Jaar Soort Kosten
5 particulier graf € 560,75
10 particulier graf € 1.121,45
20 particulier graf € 2.242,75
5 particulier graf enkellaag € 279,65
10 particulier graf enkellaags € 559,30
20 particulier graf enkellaags € 1.118,70
5 particulier urnengraf hoekpunt € 148,80
10 particulier urnengraf hoekpunt € 297,60
20 particulier urnengraf hoekpunt € 333,75
5 particulier kindergraf € 322,75
10 particulier kindergraf € 645,45
20 particulier kindergraf € 1.291,00
5 particuliere urnennis € 170,50
10 particuliere urnennis € 284,05
20 particuliere urnennis € 473,55
Kosten begraafrecht
  Kosten
volwassene € 609,15
kind € 302,95
zuigeling € 150,60
begraven urn € 150,60
bijzetten urn op een grafruimte € 35,85
bijzetten urn in een nis € 35,85
begraven op zaterdag, toeslag € 713,90
begraven/bijzetten urn op zaterdag, toeslag € 264,00
Kosten voorwerp/monument op graf
Vergunningen voorwerpen op graf Kosten
vergunning voorwerpen op graf € 40,80
vergunning afwijkend monument € 335,10
Kosten onderhoud graven
Max. bezetting Jaar Soort Kosten
  10 particulier graf € 688,30
  20 particulier graf € 1.376,60
verlengen 5 particulier graf € 344,15
verlengen 10 particulier graf € 688,30
verlengen 20 particulier graf € 1.376,60
  10 algemeen graf € 344,00