Huurgraf

Een huurgraf is standaard geschikt voor twee overledenen en drie urnen. Afhankelijk van de wettelijke grafrusttermijn, kan het graf worden ingeruimd voor een derde overledene. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf wordt begraven.
De eerste uitgifte van een huurgraf is 10 of 20 jaar en kan telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengd worden. Over dit laatste wordt de rechthebbende door de gemeente geïnformeerd, mits de adresgegevens bekend zijn.