Grafbedekking

Op een graf kan een gedenkteken en/of beplanting worden aangebracht. Op algemene graven kunnen uitsluitende liggende stenen worden geplaatst. Op huurgraven zijn zowel liggende stenen als staande gedenktekens mogelijk. Voor elke grafbedekking gelden voorschriften voor de maximale afmetingen, de vorm en het materiaal van de te plaatsen grafbedekking. De begrafenisondernemers en steenhouwers in de omgeving zijn hiervan op de hoogte.

In alle gevallen moet vooraf een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente Heemskerk. De meest voorkomende procedure is dat de steenhouwer een ontwerp maakt en de vergunning aanvraagt. Het door de gemeente goedgekeurde ontwerp wordt op afspraak door de steenhouwer op het graf geplaatst.
Vanaf januari 2017 wordt bij elk nieuw in gebruik genomen huurgraf een tijdelijk monumentje geplaatst met daarop de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
De gemeente Heemskerk is en blijft eigenaar van dit monumentje tot maximaal 4 maanden na de begraafdatum of eerder zodra het definitieve monument wordt geplaatst. Bestaat hier geen behoefte aan dan kunt u dit natuurlijk melden bij gemeente Heemskerk.

Beknopte voorschriften voor voorwerpen en beplanting op grafruimten

Voorafgaand aan plaatsing moet altijd een aanvraag ingediend worden. Plaatsing van grafbedekking kan niet eerder plaatsvinden dan na verkrijgen van vergunning en in overleg met de medewerker van de begraafplaats.

Beknopte voorschriften voor een particulier graf (huurgraf):

 • Een gedenkteken mag worden geplaatst met
  • een lengte van maximaal 1.90 m
  • een breedte van maximaal 0.80 m
  • een hoogte van maximaal. 1.00 m

Alle gedenktekens en eventuele omranding (voorzien van een grafnummer links voor op de band) moeten worden gelegd op een fundering van gewapend beton. Grind moet altijd op een gesloten, betonnen fundering gelegd te worden.

 • Laagblijvende beplantingen mogen het gedenkteken niet overgroeien (max. 40 cm)  en moeten binnen de vastgestelde grafmaat (1.90 x 0.80 m) worden geplant.
 • Geen losse voorwerpen, zoals vazen van glas of keramiek.
 • Alleen waxinelichtjes op het gedenkteken in een vastgelijmde of vastgeschroefde onbrandbare houder.
 • Afwijkende monumenten, bijvoorbeeld veldkeien, kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geplaatst, maar hiervoor is een verhoogd tarief  van toepassing.

Beknopte voorschriften voor een algemeen graf:

 • Uitsluitend een liggend gedenkteken met
  • een lengte van maximaal 0,80 m
  • een breedte van maximaal 0,80 m
 • Een omranding, in welke vorm dan ook, is niet mogelijk.

Beknopte voorschriften voor urengraven, kindergraven en gedenkplaatsen

 • Zowel liggende als staande monumenten
 • De afmetingen van deze monumenten dienen echter in overeenstemming te zijn met de beschikbare ruimte. Dit ter beoordeling door burgemeester en wethouders

Beknopte voorschriften voor nissen van urnenzuilen (columbaria):

 • Een sierurn en kleine voorwerpen kunnen geplaatst mits ze vastgelijmd zijn en niet buiten de nisruimte steken.
 • De urnennis kan ook worden afgesloten met een dekplaat. Deze wordt via Gemeente Heemskerk geleverd tegen een vastgesteld tarief.

De uitgebreide beheersverordening en voorschriften grafbedekking kunt u vinden op de website van gemeente Heemskerk en liggen ter inzage de ontmoetingsruimte.

Heeft u nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de medewerker van de begraafplaats of het gemeentehuis: 14 0251.