Algemeen graf

In een algemeen yrdy worden maximaal twee overledenen begraven en wel op volgorde van aanvraag. Zij zijn dus in vrijwel alle gevallen geen familie van elkaar. Een algemeen graf wordt voor 10 jaar uitgegeven en kan niet worden verlengd.